http://www.etar.org

Архитектурно-етнографският комплекс "Етър" е първият по рода си музей в България. Той е открит на 7.09.1964 г.

Музеят е разположен на 8 км. южно от гр. Габрово.

В музея са разположени 50 обекта - технически съоръжения на вода, къщи със занаятчийски работилници, обекти с обществено значение.

Целта на музейната експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и Габровския край през Възраждането - втората половина на ХVІІІ в. и ХІХ в. Това е време, когато в града се развиват над 26 занаята, чиито изделия намират пазар в Букурещ, Виена, Марсилия, Анадола. През 1835 г. тук се открива Първото светско новобългарско училище.

Благоприятните икономически и политически промени, настъпили в империята сред 30-те години на ХІХ в. допринасят за издигането на Габрово като значителен стопански, духовно-просветен и търговски център.

Изграждането на музея се осъществява чрез три основни метода: реставрация на обекти, заварени на терена; пренасяне на оригинални съоръжения и пресъздаване на сгради по предварително направени заснемания (копия на оригинали).

В музея, разположен по двата бряга на р. Сивек, са обособени следните сектори:

1. Народни-технически съоръжения задвижвани с вода.

2. Ансамбъл "Занаятчийска чаршия ", включващ 14 архитектурни образци от региона. На първите етажи, както и в миналото са разположени търговски дюкян и занаятчийски работилници, а вторите са предназначени за изложбени и експозиционни зали.

3. Сгради с обществено значение - църква с училище, часовникова кула, мостове, каменни чешми и др.

Актуално


Скъпи гости,

  Mожете да се докоснете до полъха на Ориента и да усетите невероятното въздействие на традиционния ориенталски пилинг ритуал, по-популярен като ХАМАМ (от арабски език - разпръскващ топлина).
Изборът на този ритуал е чудесен начин за регулиране на обмяната на веществата и за отстраняване на натрупаните токсини в организма. Турската баня е и едно от най-ефикасните оръжия за борба със стреса. Можете да изберете между двата варианта които Ви предлагаме.